top of page

Tekijänoikeuksista lyhyesti

  • Tekijänoikeuksien tarkoitus on suojata työn tekijää ja hänen teoksiaan. Tekijän ei tarvitse rekisteröidä tai käyttää copyright-merkkiä suojatakseen teoksensa.

  • Tekijänoikeus suojaa ilmaisuja, ulkomuotoa, ei aihetta tai ideaa. Valokuva voi olla ns. normaali valokuva (suoja-aika 50v) tai valokuvateos (suoja-aika 70v). Valokuvateoksen on oltava tarpeeksi omaperäinen ja tekijän luomistyön tulos, jotta se täyttää valokuvateoksen kriteerit.

  • Tekijällä on oikeus määrätä teoksen käytöstä. Teoksen käyttäminen edellyttää yleensä aina luvan saamista tekijältä tai kenelle tekijä on oikeutensa siirtänyt. Luvan saaminen voi edellyttää rahallista korvausta tekijälle. Tekijä voi myydä omistusoikeuden ostajalle, mutta tekijänoikeudet säilyvät tekijällä, ellei asiasta sovita eriksen.

  • Valokuvan tai teoksen skannaaminen ja www-sivuille laittaminen vaatii aina tekijän luvan, muuten toimintaa voidaan tulkita teoskappaleen valmistamiseksi tai tai teoksen saattamista yleisön näkyviin. Teoksesta saa kuitenkin valmistaa muutamia kappaleita yksityiseen käyttöön ilman tekijän lupaa, mutta kuvan käyttäminen netissä ei ole koskaan yksityistä käyttöä, vaikka olisi kyseessä esim. yksityishenkilön kotisivu/blogi.

  • Kuvaussopimuksessa on usein määritelty kuinka asiakas saa käyttää ostamiaan kuvia esim. sosiaalisessa mediassa. Tekijällä on moraaliset oikeudet teokseensa, eli ns. isyysoikeus ja respektio-oikeus. Isyys-oikeudella tarkoitetaan usein että, on kohteliasta mainita tekijän nimi jos teos julkaistaan tai esitetään ellei tekijä erikseen kiellä oman nimensä mainitsemisen. Respektio-oikeus tarkoittaa että teosta ei saa käsitellä, muuttaa tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla, eikä sitä saa esittää tai julkaista yhteyksissä joka saattaisi loukata tekijän arvoa. Moraalisia arvoja ei tekijä voi myydä kuin vain rajatapauksissa.

  • Tekijänoikeusrikoksesta voi saada sakkoja tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

 

Kuvaaminen yleisillä paikoilla

  • Oikeus kuvata julkisilla paikoilla esim. ihmisiä tai nähtävyyksiä perustuu sananvapauslakiin. Kannattaa kuitenkin olla kohtelias ja muistaa, ettei yksityishenkilöitä saa kuvata heitä tai heidän etnistä taustaa, uskontoa loukkaavalla tavalla.

  • Tiedotusvälineissä kuvan julkaiseminen perustuu hyvään lehtimiestapaan ja journalistin ohjeisiin, joiden mukaan kuvassa olevan henkilön nimi tulee mainita. Jos kuvassa on yli viisi ihmistä, eikä kukaan heistä nouse etualalle, nimiä ei tarvitse kysyä.

  • Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikostilanteiden kuvaamisessa on noudatettava aina hienotunteisuutta.

 

 

Lähteet: Digicamera.net, Finnfoto,fi, Gramex,fi

NNpelto ky/Valokuvaaja Nora Niemispelto

bottom of page